X
043-458 48 36 info@sozastar.nl

SoFi-e verbindt het sociaal domein

SoFi-e verbindt het sociaal domein

In het sociaal domein worden de gemeenten keer op keer betrokken in uitdagende maatschappelijke vraagstukken met stijgende kosten. Dit vraagt om grip en duurzame beheersing!

SozaStar en FinanceStar leveren al jaren hun expertise in het publieke domein. Om inwoners, zorginstanties en gemeenten optimaal te begeleiden hebben we de kennis en krachten van SozaStar en FinanceStar gebundeld tot SoFi-e.

SoFi-e haalt vanuit de bedoeling bij alle betrokkenen uit de keten de waardering op. Ze verbindt deze waardering met het profiel van de gemeente. SoFi-e verbindt daarna beiden met het beleid en de uitvoering. Doet men de juiste dingen en doet men de dingen goed?

SoFi-e haalt de ervaringen op bij alle betrokkenen uit de keten. De ervaringen komen voort uit het meten van feiten, het hoofd. Daarbij hecht SoFi-e waarde aan de beleving, het hart. Dit vormt samen de waardering. De waardering maakt dat de bedoeling duidelijk wordt.

SoFi-e gebruikt het profiel van de gemeente. Data gedreven worden sociaal demografische gegevens opgevraagd, geanalyseerd en verwerkt tot een eerste deel van de beleidsinformatie. Hierbij gebruikt zij algoritmes om de gegevens een voorspellende waarde te geven. Hiernaast past SoFi-e dit ook toe op de gemeentelijke gegevens van de inzet en de uitkomsten van de geboden ondersteuning aan de inwoner. De waardering en eerder genoemde informatiestromen vormen permanent de input voor de gemeentelijke beleidscyclus.

SoFi-e bekijkt of het gemeentelijk beleid aansluit bij de waardering van alle betrokkenen uit de keten en het profiel van de gemeente. SoFi-e betrekt de processen, het leiderschap, de medewerkers (professionals), de stuurinformatie en de financiën om de uitvoering van het beleid te evalueren.

SoFi-e adviseert over alle verbindingen van waardering tot uitvoering. SozaStar en FinanceStar helpen ook graag op onderdelen van deze filoSoFi-e.

Beheersbaarheid

Aantoonbaar resultaat: een aanzienlijke verbetering van de beheersbaarheid van het sociaal domein. De keten staat hierbij centraal waardoor onder andere de grip op de financiële situatie duurzaam verbeterd.

Meer informatie over SoFi-e©

Wij vertellen u graag alles over dit uiterst effectieve instrument om alle mogelijkheden binnen uw Sociaal Domein in beeld te brengen.

Bel voor meer informatie

06 82 70 77 29

Bel: 06 82 70 77 29

Of stuur een e-mail

guido@sozastar.nl

Mail: guido@sozastar.nl