X
043-458 48 36 info@sozastar.nl

Investeer in uw uitkeringsbestand met de BestandsTrechter©

Sluit volledig aan op de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW.

Minder budget voor uitkeringen noodzaakt tot creatieve oplossingen. U wilt een actueel profiel van elke uitkeringsgerechtigde, meer bestandsreductie door uitstroom en indien gewenst meer participatie. U wilt besparen op uw beperkte budget, maar kiest u ook een verantwoorde aanpak in een co-productie met als leidraad de uitgangspunten van de laatste landelijke beleidsontwikkelingen?

Quick scan uitkeringsbestand

SozaStar ontwikkelde speciaal hiervoor een uiterst effectief instrument: de BestandsTrechter©, gebaseerd op een quick scan van (een gedeelte van) uw uitkeringsbestand en een gedetailleerde geautomatiseerde bestandsdoorlichting, met toepassing van slimme queries. Van elke klant wordt de persoonlijke situatie tegen het licht gehouden, alle mogelijkheden in kaart gebracht en, last but not least, meteen de vervolgacties in gang gezet.

Bestandsreductie en meer solidariteit

Aantoonbaar resultaat: een aanzienlijke bestandsreductie door uitstroom en tevens solidariteit onder klanten en een meer spontane nalevingsbereidheid van wet- en regelgeving.

Meer informatie over de BestandsTrechter©

Wij vertellen u graag alles over dit uiterst effectieve instrument om alle mogelijkheden van uw uitkeringsbestand in beeld te brengen.

Bel voor meer informatie

043 458 48 36

Bel: 043 458 48 36

Of stuur een e-mail

info@sozastar.nl

Mail: info@sozastar.nl